İLETİŞİM : 0232 347 47 90

Okulumuz

Gezmeyi severiz

Mahallemiz, kütüphane, sergiler, müzeler...
5 Yaþ Grubunun Gezileri
Meslekleri tanýyalým (demirci, marangoz, fýrýn vb.)
Latife Haným Köþkü/Hatay
Kütüphaneler
Hayvan Üretme Merkezi
6 Yaþ Grubunun Gezileri:
Atatürk Müzesi/AIsancak
Etnoðrafya Müzesi / Konak
Arkeoloji Müzesi / Konak
Zübeyde Haným Aný Evi / Karþýyaka
Ýlk Kurþun Anýtý-Saat Kulesi
Cumhuriyet Meydaný
Trafik eðitimi gezisi
Ýlköðretim okuluna gezi.
Sergilere ve müzelere geziler her sene deðiþebiliyor.
Meslekleri tanýyalým (demirci, marangoz, fýrýn vb.)
Latife Haným Köþkü/Hatay
Kütüphaneler
Hayvan Üretme Merkezi
OKULUMUZ

1

Okulumuza hoþ geldiniz...

Detay için tıklayınız

3

Yemek - Bahçe

Detay için tıklayınız

4

Okulumuz temizdir

Detay için tıklayınız

5

Aktif öðrenme ve eklektik program uygularýz

Detay için tıklayınız

6

Etkinlik dersleri

Detay için tıklayınız

7

Öðretmen eðitimini önemseriz

Detay için tıklayınız

8

Veli eðitimini de önemseriz

Detay için tıklayınız

9

Projeler yaparýz

Detay için tıklayınız

10

Gezmeyi severiz

Detay için tıklayınız

11

Gösteri yapmayý severiz

Detay için tıklayınız

12

Gösteri izlemeyi severiz

Detay için tıklayınız

13

Parti yapmayý severiz

Detay için tıklayınız

14

Sunumlar yarýþmalar yaparýz

Detay için tıklayınız

15

Veli katýlýmý

Detay için tıklayınız

16

Büyükannelerimizi konuk ederiz

Detay için tıklayınız

17

Çocuklarýn yetenekleri

Detay için tıklayınız

18

Özel Çalýþmalar

Detay için tıklayınızNOT

Çocuklarınızın yaş düzeylerine göre ileri ve geri yönlerini size gerçekçi biçimde bildiririz…
Bunu bilmek sizin hakkınız..bildirmek bizim görevimizdir...

En iyi anne baba ve en iyi okul çocuğunu hayata hazırlayandır...


Yukarı