İLETİŞİM : 0232 347 47 90

Okulumuz

Özel Çalýþmalar

Her çocuk farklý ve özeldir.Uygulanan eðitim ise ortaktýr.Bu durumda herkes her þeyi yapamayabiIir. Ya da bazý çocuklar bazý þeyleri çok iyi yapabilir. Bizim için baþarý, öðrencinin dün yapamadýðý bir þeyi bugün yapabiliyor olmasýdýr..

Uygulanan programýn gerisinde kalan, yaþýnýn gerektirdiði davranýþlarý yapamayan öðrencilerimizle bire bir ilgileniriz. Örneðin; konuþamýyor, merdiven inip çýkamýyor, sað el sol el çatýþmasý yaþýyor, çatal kaþýk tutamýyor, renkleri tanýmýyor, dikkat eksikliði var, yap boz yapamýyor vb.

Bu durumda o çocukla mutlaka özel çalýþma yapýlýr.Özellikle konuþma konusunda profesyonel bir çalýþma yürütülür.Aile ile görüþülür,aileye ev ödevi verilir.Ðerekirse alanýnda uzman birisinden yardým alýnýr. Sonuç olarak o çocuk asla dünkü çocuk olmaz
OKULUMUZ

1

Okulumuza hoþ geldiniz...

Detay için tıklayınız

3

Yemek - Bahçe

Detay için tıklayınız

4

Okulumuz temizdir

Detay için tıklayınız

5

Aktif öðrenme ve eklektik program uygularýz

Detay için tıklayınız

6

Etkinlik dersleri

Detay için tıklayınız

7

Öðretmen eðitimini önemseriz

Detay için tıklayınız

8

Veli eðitimini de önemseriz

Detay için tıklayınız

9

Projeler yaparýz

Detay için tıklayınız

10

Gezmeyi severiz

Detay için tıklayınız

11

Gösteri yapmayý severiz

Detay için tıklayınız

12

Gösteri izlemeyi severiz

Detay için tıklayınız

13

Parti yapmayý severiz

Detay için tıklayınız

14

Sunumlar yarýþmalar yaparýz

Detay için tıklayınız

15

Veli katýlýmý

Detay için tıklayınız

16

Büyükannelerimizi konuk ederiz

Detay için tıklayınız

17

Çocuklarýn yetenekleri

Detay için tıklayınız

18

Özel Çalýþmalar

Detay için tıklayınızNOT

Çocuklarınızın yaş düzeylerine göre ileri ve geri yönlerini size gerçekçi biçimde bildiririz…
Bunu bilmek sizin hakkınız..bildirmek bizim görevimizdir...

En iyi anne baba ve en iyi okul çocuğunu hayata hazırlayandır...


Yukarı